Home » Rekrutacja Szkoła

Rekrutacja Szkoła

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Bąkowie na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 2055.2024
Burmistrza Strumienia

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431)

Burmistrz Strumienia
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:

1) do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności na rok szkolny 2024/2025 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności na rok szkolny 2024/2025 – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Strumienia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strumień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 2055.2024

Burmistrza Strumienia

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strumień oraz szczegółowe terminy dokonywania tych czynności na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18.06.2024 r.

do 19.06.2024 r.

od 20.08.2024 r.

do 21.08.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20.06.2024 r.

do 21.06.2024 r.

od 22.08.2024 r.

do 23.08.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 24.06.2024 r.

do 26.08.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

(lub opiekuna prawnego) woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

od 27.06.2024 r.

do 28.06.2024 r.

do 29.08.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 28.06.2024 r.

do 30.08.2024 r.

LINK: ⇒Rekrutacja do przedszkoli i szkół w Gminie Strumień

 

 

 

 

 

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031