Home » Szkoła dziś » Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2022-2023

1  14 września 2022r klasy I-III

15 września 2022 r. klasy IV- VIII

Zebranie z rodzicami.

Wymagania edukacyjne, kryteria ocen zachowania, przedstawienie programu zajęć wdż , zmiany w statucie szkoły

2 Wrzesień 2022 r. klasy I- VIII

Oddziały przedszkolne

Konsultacje dla rodziców dla klas I – VIII

Termin konsultacji umawiają wychowawcy w porozumieniu ze specjalistami I nauczycielami przedmiotów

Poinformowanie rodziców o przyznanych formach pomocy PP

W klasie VIII – dostosowania  na egzamin ósmoklasisty

3 Październik 2022r. Konsultacje dla rodziców dla klas I – VIII

( w godz. 16.00 – 17.00 lub w czasie uzgodnionym przez wychowawcę z rodzicami)

4  

22 listopad 2022 r kl. I-III

23 listopad 2022 r. kl.IV-VIII

Zebranie z rodzicami

Karteczki  z ocenami z mobidziennika dla rodziców klas IV-VIII.

Informacja nt. realizacji planu wychowawczego klas, kalendarz najbliższych wydarzeń,

5 Grudzień 2022 r Konsultacje dla rodziców klas I-VIII ( w godz. 16.00 – 17.00 lub w czasie uzgodnionym przez wychowawcę z rodzicami)-

Ocena efektywności udzielanej pomocy pp

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi          z przedmiotów lub oceną naganną zachowania

 

6  07 luty   2023 r. klasy IV-VIII

08 luty  2023 r klasy I –III

 

Śródroczne zebranie rodziców – podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły w I półroczu
7 Marzec 2023 r. Konsultacje dla rodziców  klas I-VIII ( w godz. 16.00 – 17.00 lub w czasie uzgodnionym przez wychowawcę z rodzicami)
8 Kwiecień 2023 r. Konsultacje dla rodziców klas I-VIII ( w godz. 16.00 – 17.00 lub w czasie uzgodnionym przez wychowawcę z rodzicami)
9 10 Maj 2023 r., kl. I-III

11 maj 2023 r., kl. IV-VIII

Zebranie z rodzicami – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniu, niepromowaniu  i sposobach uzyskania oceny wyższej od proponowanej na koniec roku szkolnego.

Zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych – informacja o egzaminach (OKE)

10. Maj 2023 r Konsultacje dla rodziców klas I-VIII ( w godz. 16.00 – 17.00 lub w czasie uzgodnionym przez wychowawcę z rodzicami

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031