Home » Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia dyrektora

⇒Zarządzenie Nr 2. dot. stołówki szkolnej

 

⇒ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

 

 

W sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Bąkowie

Zarządzenie nr 17/2019/ 2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie

z dnia 08.05.2020 roku

 

w sprawie: zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Bąkowie

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z 2019 r., poz 1148 z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą organu prowadzącego

§1

  1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zawieszam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu w Bąkowie od dnia 05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r.
  2. Wyznaczeni nauczyciele i specjaliści do dnia 15 maja 2020 r. prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. pracę zdalną.
  3. Nie wskazuję pracowników obsługi i administracji do wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, tzw. pracy zdalnej.
  4. W stosunku do pracowników, którzy nie otrzymali polecenia świadczenia pracy zdalnej dopuszcza się możliwość powierzenia pracy innej niż wynikająca z zakresu czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, stosownie do potrzeb pracodawcy.
    §2

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Przedszkola.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki  oraz na  drzwiach wejściowych do placówki.

 

Monika Filusz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Zarządzenie nr 16/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie

z dnia 5.05.2020 roku

 

w sprawie: zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Bąkowie

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z 2019 r., poz 1148 z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą organu prowadzącego

§1

  1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zawieszam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu w Bąkowie od dnia 06.05.2020 r. do dnia 08.05.2020 r.
  2. Wyznaczeni nauczyciele i specjaliści do dnia 8 maja 2020 r. prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. pracę zdalną.
  3. Nie wskazuję pracowników obsługi i administracji do wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, tzw. pracy zdalnej.
  4. W stosunku do pracowników, którzy nie otrzymali polecenia świadczenia pracy zdalnej dopuszcza się możliwość powierzenia pracy innej niż wynikająca z zakresu czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, stosownie do potrzeb pracodawcy.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Przedszkola.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki  oraz na  drzwiach wejściowych do placówki.

 

Monika Filusz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

 

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031