Home » Pozalekcyjnie » Plan pracy koła ekologicznego

Plan pracy koła ekologicznego

ROK SZKOLNY 2019/2020

CELE ZAJĘĆ :

Rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych i przyrodniczych.

Kształtowanie i propagowanie przyjaznego dla środowiska stylu życia człowieka.

Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji, doświadczeń, uogólniania, dostrzegania i interpretowania zjawisk przyrodniczych.

Dostrzeganie walorów przyrodniczych regionu i zabieganie o zachowanie rodzimego krajobrazu.

Zaznajamianie z prawnie chronionymi obiektami i obszarami przyrodniczymi.

Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

Rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej.

Promowanie postaw prozdrowotnych i uświadamianie potrzeby troski o własne zdrowie.

Zrozumienie związku między chorobami a trybem życia.

ZADANIA :

Projektowanie oraz prowadzenie obserwacji i doświadczeń biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem określania stanu powietrza, wody i gleby w najbliższym otoczeniu

Doskonalenie umiejętności pracy z mikroskopem i wykonywania preparatów mikroskopowych.

Doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy metodą technik komputerowych i korzystania z internetu.

Zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody ( zasoby odnawialne i nieodnawialne, problem odpadów, model turystyki w parkach narodowych, wykorzystanie wody, energii w gospodarstwie domowym, przyczyny zakwaszenia środowiska, efekt cieplny, dziura ozonowa, smog, różnorodność funkcji lasów).

Podejmowanie działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego ( udział w akcjach ,, Sprzątanie świata ‘’ , ,,Dzień Ziemi ‘’ )

Organizacja działań promujących zdrowy styl życia ( plakaty, prezentacje )

Wykorzystanie wycieczek w celu zdobycia umiejętności określania stanu środowiska naturalnego, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt (oznaczanie gatunków za pomocą kluczy do oznaczania, przygotowywanie kart pracy ).

METODY I FORMY REALIZACJI :

Ćwiczenia w terenie, praca z mikroskopem, praca z różnymi źródłami informacji ( książki, czasopisma, atlasy, klucze do oznaczania roślin, internet, CD-ROM ) metoda projektu, konkurs na plakat, dyskusje, praca w grupach, gry dydaktyczne, ,,burza mózgów ‘’,wycieczka do oczyszczalni ścieków, leśniczówki, zajęcia z filmem.

TEMATYKA SPOTKAŃ :

 1. Budowa mikroskopu, obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych   2 godz.
 1. Wykonywanie preparatów mikroskopowych / 2 godz.
 2. Zasoby odnawialne i nieodnawialne
 3. Atmosfera i zanieczyszczenia powietrza
 4. Ocieplanie się Ziemi
 5. Co to jest kwaśny deszcz ?
 6. Trucizny w powietrzu, problem niskiej emisji i nie tylko
 7. Gaz zwany ozonem i dziura ozonowa
 8. Naturalne środowiska świata
 9. Ginące środowiska
 10. Rola lasów i ich niszczenie
 11. Zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt w Polsce oraz na świecie
 12. Zanieczyszczenia wód i sposoby ich ograniczenia
 13. Zagrożenia dotyczące gleb i ich ochrona
 14. Czy znasz rady na odpady ?
 15. Bioindykatory
 16. Jak żyć ekologicznie ?
 17. Czy jestem świadomym konsumentem ?
 18. Rolnictwo ekologiczne
 19. Parki narodowe w Polsce / 2 godz.
 20. Najciekawsze parki narodowe świata
 21. Rezerwaty przyrody
 22. Ochrona gatunkowa
  24. Pomniki przyrody i inne formy ochrony
 23. Choroby człowieka powstające na skutek zanieczyszczenia środowiska.

Tematyka spotkań może być modyfikowana w zależności od potrzeb  i zainteresowań uczniów .

 

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031