Starszaki

Bąków, 18.01.2019

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o babciach i dziadkach. Dzieci zapoznały się z wierszami i piosenkami poświęconymi babciom i dziadkom, brały udział w przygotowaniu przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci opowiadały, co najbardziej lubią robić ze swoimi dziadkami, a także dzieliły się z grupą ulubionymi wspomnieniami o swoich dziadkach. Wysłuchały opowiadania Iwony Salach „Najlepszy prezent”.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby przybliżyć dzieciom czasy młodości ich dziadków, warto wspólnie pooglądać stare fotografie i albumy. Przy okazji spotkania rodzinnego można zapytać dziadków, jak wyglądało ich przedszkole, w jakie zabawy się bawili i w jakie gry grali, czy jakieś jeszcze pamiętają i mogą ich nauczyć. Czy ich dzieciństwo było takie samo, jak teraz dzieciństwo ich wnuków.

 

Bąków, 11.01.2019

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, skąd się bierze śnieg. Dzieci próbowały wyjaśnić pochodzenie śniegu, dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Oglądaliśmy śnieg przez lupę. Każde dziecko mogło dotknąć, pougniatać, powąchać śnieg, a następnie podzielić się z grupą swoimi spostrzeżeniami, co do jego właściwości. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakimi słowami można opisać śnieg. Dzieci zastanawiały się również nad pytaniem czy śnieg jest czysty? Dzieliły się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zapoznały się ze zmiennymi właściwościami śniegu przeprowadzając eksperymenty i zabawy badawcze. Dzieci wyszukiwały śladów zwierząt i je obserwowały. Wspólnie z nauczycielem zastanawiały się, czy ludzie też zostawiają ślady, jakie to są ślady i czy ludzki ślad może służyć do identyfikacji osób.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W celu utrwalenia informacji o właściwościach śniegu, możecie Państwo w dowolny sposób pobawić się z dzieckiem na śniegu lub wykonać dowolny eksperyment ze śniegiem. Możecie również sprawdzić, jakie ślady zostawiacie na śniegu, porównać wielkości butów, a następnie poszukać innych śladów na nim pozostawionych.

 

Bąków, 14.12.2018

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zawodach, które wykonują ludzie wokół nas. Dzieci, utrwalając informacje oraz wymieniając się nimi, zastanawiały się, jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości. Dzieliły się też z grupą informacjami o tym, co robią w swojej pracy ich rodzice i dziadkowie. Dzieci, na podstawie opowiadań i wiersza poszerzały swoją wiedzę na temat pochodzenia produktów, które jemy, zawodów związanych z tworzeniem ubrań, ze sztuką i pracami budowlanymi. Utrwalały informacje o tym, że każdy zawód jest potrzebny i próbowały przewidywać, co by się stało, gdyby jednego z nich zabrakło. Podczas zajęć związanych z tematyką budownictwa, dzieci utrwalały zasady bezpieczeństwa i wykonywały proste doświadczenie dotyczące siły tarcia. Dzieci samodzielnie stawiały hipotezy i wspólnie je weryfikowały, próbując zapisywać wyniki w dostępny sposób. Dzieci poznały w tym tygodniu literę R, r na podstawie wyrazu rysunek i uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. Podczas gier i zabaw klasyfikowały przedmioty ze względu na ich ciężar i przeznaczenie oraz uczyły się różnych sposobów mierzenia (stopą, krokami, dłonią).

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto podczas codziennych rozmów z dzieckiem zwracać uwagę na nazwy zawodów, odróżniając je od miejsca pracy tych osób i wytworów tej pracy np. piekarz, piekarnia, pieczywo. Pozwoli to wesprzeć rozwój językowy dziecka. Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, jakie działania podejmują najbliżsi w swojej pracy. Tym bardziej, że obecnie nazwy stanowisk nie zawsze wskazują na to, co Państwo robią zawodowo. Podczas zabaw warto prosić dziecko o mierzenie odległości czy długości w różnorodny sposób np. policz, proszę ile kroków musimy zrobić, by dostać się do łazienki. Dobrze w takich sytuacjach podkreślać względność takiego mierzenia, np. jest to odległość pięciu stóp dziecka i trzech stóp rodzica.

 

Bąków, 06.12.2018

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o tym, w jaki sposób obdarowywać innych pre­zentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. Utrwaliliśmy zwroty grzecznościowe stoso­wane w tych sytuacjach. Dzieci dzieliły się z grupą swoimi pragnieniami i marzeniami, próbowały wymyślić prezent dla Świętego Mikołaja. Na mapie Europy wskazywały miejsce zamieszkania Miko­łaja. Wprowadziliśmy cyfrę i liczbę 6, dzieci uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Dzieci, poprzez czynne uczestnictwo w opowieści ruchowej, utrwalały umiejętność dodawania i odejmo­wania w codziennych sytuacjach. Dzieci poznały literę K, k i uczyły się kreślić jej kształt oraz wyszu­kiwać słowa, które rozpoczynają się głoską k. Dzieci za pomocą różnych symboli i poznanych liter pisały kartkę pocztową.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić sposób zachowania się podczas przyjmowania i wręczania prezentów, warto z dzieckiem ćwiczyć takie umiejętności w codziennych sytuacjach. Przypominać o powiedzeniu słów dziękuję i proszę. Aby utrwalić wiedzę o tym, że instrukcja obsługi służy przede wszystkich zachowaniu bezpieczeństwa, warto rozmawiać z dziećmi o sposobach posługiwania się domowymi urządzeniami. Jeśli dysponują Państwo instrukcją obsługi prostych sprzętów domowych, warto ją z dzieckiem przejrzeć, np. podczas wspólnego prania. Korzystne jest też słowne podkreślanie skutków lekceważenia instrukcji np. ubranie skurczyło się, bo nie przeczytaliśmy kodów na metce i upraliśmy w zbyt ciepłej wodzie. Pozwala to dzieciom na rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby wspomóc dziecko w rozwoju społeczno-emocjonalnym warto, na miarę swoich chęci i możliwości, włączyć się wspólnie w przedświąteczną, charytatywną inicjatywę na rzecz innych – ludzi lub zwierząt.

Bąków, 30.11.2018

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy oraz o skutkach tych zmian w świecie zwierząt. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń, opowiadań, wierszy i zagadek oraz samodzielnie wyszukanych informacji, poszerzyły informacje na temat przygotowań zwierząt do zimy. Dzieci podczas spaceru w okolicy przedszkola miały okazję zaobserwować gromadzenie zapasów na zimę przez zwierzęta oraz tworzenie przez nie ciepłych schronień. Dzieci poznały też zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt zimą. Utrwaliły nazwy ptaków odlatujących na zimę z Polski i tych, które do nas przylatują na zimę. Na podstawie wiersza Zagadka dzieci poznały literę y oraz sposób jej zapisu. Tworzyły liczbę mnogą słów, dodając y do niektórych z nich. Dzieci poznały sposób zapisu cyfry 5 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwaliły przeliczanie w zakresie 5, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dzieci wykonały dwie prace plastyczne: budkę dla ptaków – wydzierankę z gazet i przestrzennego pingwina z butelki plastikowej.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W codziennych sytuacjach warto przeliczać z dzieckiem różne obiekty, bez ograniczania zakresu liczenia, również posługując się liczebnikami porządkowymi. Bardzo korzystne będzie też podkreślanie, że jedna dłoń czy jedna stopa ma pięć palców, a dwie – dziesięć. W rozmowach z dzieckiem warto z jednej strony podkreślać wagę pomocy zwierzętom zimą, a z drugiej – odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże. Dokarmianie ptaków podczas ciepłych zim może sprawić, że nie będą potrafiły samodzielnie zdobywać pożywienia. Na podstawie obserwacji pogody warto rozmawiać z dzieckiem o tym, że zmiany w przyrodzie nie zawsze przebiegają typowo. Coraz częstsze ciepłe, bezśnieżne zimy wymuszają zmianę również naszych działań wobec zwierząt. Dobrymi zabawami, a jednocześnie bardzo rozwijającymi, będą wszelkie rytmiczne zabawy, np. wchodzenie po schodach i sylabizowanie wiersza, głośne liczenie podskoków itp.

W następnym tygodniu będą potrzebne: sznurek ok. 2 m (może być naturalny, miękki)

 

Bąków, 23.11.2018

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o zwierzętach domowych. Odnosząc się do doświadczeń dzieci oraz informacji wyszukanych przez nie samodzielnie w książkach i albumach, utrwalaliśmy informacje dotyczące opieki nad domowymi zwierzętami, sposobach żywienia i odpowiedzialności za nie. Dzięki temu dzieci miały okazję nie tylko powiększyć zasób swojej wiedzy na temat zwierząt, ale też kształtować poczucie empatii i odpowiedzialności w stosunku do nich. Dzieci poznały literę D, d na przykładzie wyrazu deska, uczyły się ją pisać na różnych powierzchniach. Układały i odczytywały sylaby z poznanych liter (o, a, i, t, m, d). Podczas wspólnych gier i zabaw dzieci poznały cyfrę i liczbę 4. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, w tym takich, których celem było zobrazowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt domowych. Rozwiązywały zagadki słuchowe, oparte na odgłosach zwierząt. Tworzyły też przestrzenne koty z rolek po papierze toaletowym oraz wyklejały sylwetkę weterynarza plasteliną.

Jak mogą Państwo wesprzeć swoje dziecko w codziennych aktywnościach?

Poprzez rozmowy na temat opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, mogą Państwo wesprzeć rozwój emocjonalny i społeczny swoich dzieci. Jeśli mają Państwo w domu zwierzęta, warto włączyć dzieci w systematyczną opiekę nad nimi, np. poprzez przydzielenie jednego dyżuru tygodniowo dla dziecka. Warto podkreślać zasady bezpieczeństwa w kontakcie z nieznanymi zwierzętami – dzikimi i tymi spotkanymi na ulicy i w parku. Aby wesprzeć naukę czytania i pisania Państwa dzieci, warto wskazywać i nazywać poznane w przedszkolu litery w codziennym otoczeniu dziecka: na reklamach, bilbordach, w gazetach itp.

Bąków, 16.11.2018

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemien­ności rytmu dnia i nocy. Zastanawiały się kiedy na niebie widać księżyc i gwiazdy, co się dzieje, gdy kończy się noc, kiedy słońce jest najwyżej na niebie, czy dzień lub noc mogą się zatrzymać. Rozma­wiały o tym czym różni się dzień od nocy, co robimy w ciągu dnia (rano, w południe, wieczorem), a co robimy w nocy. Wysłuchały opowiadania Jedna srebrna kropla i zapoznały się z cyklem obiegu wody w przyrodzie. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z wodą i deszczem. Dzieci utrwalały pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Uczyły się odczytywać i zapisywać w formie graficznej swoje obserwacje dotyczących zmian temperatury i zjawisk atmosferycznych.

Poznały literę T na podstawie słowa termometr i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przeliczały sylab i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto w codziennych sytuacjach zwracać uwagę dziecka na prognozę pogody np. w telewizji, radiu lub internecie i wspólnie dopasować strój do warunków atmosferycznych. Warto porozmawiać na temat sposobów spędzania czasu w różnych porach dnia: co robimy rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy.

 

Bąków, 9.11.2018

Drodzy rodzice!

 

W tym tygodniu realizowaliśmy autorski projekt edukacyjny „Przedszkolaki dla Niepodległej”, którego celem było:

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

Rozwijanie u dziecka słownika czynnego przez budowanie pojęć Polska, Polka i Polak.

Utrwalenie znajomości polskich symboli narodowych – flagi i godła.

Utrwalenie znajomości polskiego symbolu narodowego – flagi.

Poznanie hymnu państwowego i zasad zachowania się podczas jego słuchania lub wykonywania.

Uświadomienie emocji towarzyszących tworzeniu wspólnego dobra oraz uczuć związanych z jego stratą.

Poszerzanie wiedzy na temat przeszłości Polski, rozbudzanie zainteresowania historią Polski.

Uświadomienie długości okresu, w którym Polska była pod zaborami.

Kształtowanie postawy patriotycznej

Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie poczucia wspólnoty.

Utrwalenie wiedzy o Polsce.

 

Bąków, 2.11.2018

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu dzieci kształtowały poczucie przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzi­na. Rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie informacji o relacjach rodzinnych. Utrwalały umiejętność stosowania określeń: najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od, wcze­śniej, później, na początku, następnie, na końcu. Dzieci uczestniczyły w zabawach dramowych, w małych grupach odgrywały scenki z życia rodzin.

Poznały literę M na podstawie słowa mapa i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętność wysłuchiwania głosek i sylab w słowach oraz wyrazów w zdaniach. Poznały liczbę 3, uczyły się kreślić cyfrę 3 w powiększonej kratownicy.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto wspólnie pooglądać fotografie w rodzinnych albumach, porozmawiać na temat bliż­szych i dalszych członków rodziny, także tych, którzy zmarli. Można wspólnie z dzieckiem zrobić drzewo genealogiczne uwzględniające dalszych członków rodziny.

Bąków, 26.10.2018

Drodzy Rodzice!

 

W minionym tygodniu dzieci uczyły się odróżniania elementów świata fikcji i mediów od rzeczywi­stości. Utrwalały wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze, doskonaliły umiejętności społeczne poprzez zabawy teatralne i dramowe. Zastanawiały się wspólnie nad tym, co to jest film, jak przebiega proces powstawania filmu, gdzie można obejrzeć film, jakie są rodzaje filmów. Posze­rzały słownik o pojęcia związane z filmem i teatrem, np.: reżyser, operator kamery, dźwiękowiec, rekwizyt, charakteryzator, aktor, dekoracja, widownia, scena, kurtyna. Za pomocą muzyki i tańca wyrażały swoje emocje i doskonaliły umiejętności intrapersonalne.

Rozwijały umiejętności matematyczne poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów. Odtwarzały rytmy słuchowo-ruchowe, rozwiązywały i układały zagadki słowne i żarty językowe. Poznały literę E na podstawie słowa ekran i uczestniczyły w wielu zabawach językowych. Podczas zabaw ruchowych utrwalały znajomość kształtu dotychczas poznanych liter.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Warto pójść z dzieckiem do kina lub teatru – wspólnie wybrać film lub przedstawienie, kupić bilety, pozwolić dziecku aktywnie uczestniczyć w wyborze sposobu spędzenia czasu. Przed wyj­ściem do kina lub teatru warto przypomnieć dziecku zasady zachowania podczas projekcji filmu lub trwania przedstawienia.

Bąków, 19.10.2018

Drodzy Rodzice!

 

W minionym tygodniu przyglądaliśmy się zmianom w przyrodzie. Dzieci poszukiwały oznak jesieni w parku i w lesie. Przyglądały się drzewom, próbowały rozpoznawać ich gatunki po liściach i owo­cach. Przed spacerem przypomniały sobie jak należy zachowywać się podczas pobytu w parku i w lesie, zwróciły uwagę na zachowanie spokoju i ciszy, by nie płoszyć zwierząt i nie zakłócać spokoju innym spacerowiczom. Wspólnie zastanawiały się, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy.

Dzieci poznały literę I na podstawie wyrazu igła, uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie warto udać się z dzieckiem na spacer do parku lub lasu, odwiedzić ogródki działkowe lub wybrać się na wycieczkę na wieś. Możecie Państwo obejrzeć z dzieckiem albumy o zwierzętach przygotowujących się do zimowego snu. Warto ćwiczyć z dzieckiem wysłuchiwanie głoski i w słowach, a także odszukiwanie litery i w wyrazach i tekstach pisanych. Podczas spaceru warto utrwalać przeliczanie i dodawanie różnych obiektów.

Bąków, 12.10.2018

Drodzy Rodzice!

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o zasadach zdrowego odżywiania się. Dzieci zapoznały się z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób warto spędzać wolny czas, by zachować zdrowie i sprawność. Rozmawialiśmy o sposobach ubierania się w poszczególnych porach roku, dzieci rozwijały umiejętność klasyfikowania ubrań zgodnie z poda­nymi cechami, przeliczały elementy w zbiorach. Poznały liczbę 2.

W tym tygodniu dzieci utrwalały także nawyk dbania o higienę jamy ustnej. Zapoznały się z pra­widłowym sposobem szczotkowania zębów, wykonały doświadczenie, które obrazowało działanie kwasu na szkliwo.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o zdrowym odżywianiu się, możecie Państwo stworzyć z dzieckiem własną piramidę zdrowego żywienia i ułożyć dietę na najbliższy tydzień. Podczas zakupów warto omawiać z dzieckiem produkty, które znalazły się w koszyku. Warto zastanowić się nad aktywno­ściami fizycznymi, które możecie Państwo uprawiać wspólnie z dzieckiem.

W następnym tygodniu będą potrzebne: ziarenka pieprzu, igły sosny, drobne patyczki, skarby znalezione w parku (liście, gałązki, kasztany, żołędzie, szyszki itp.), kolorowe liście, kolorowa bibuła.

Bąków, 8.10.2018 r.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat darów jesieni – poznawaliśmy nazwy warzyw i owo­ców, dzieliliśmy te nazwy na sylaby i głoski, określaliśmy cechy wybranych owoców i warzyw. Poznaliśmy kilka gatunków grzybów, wskazując jednocześnie na grzyby jadalne, niejadalne i trujące. Bawiliśmy się kasztanami, żołędziami, jarzębiną i liśćmi, poznawaliśmy ich nazwy w języku angiel­skim, rozpoznawaliśmy je za pomocą dotyku.

Warto porozmawiać z dziećmi o tym, czego dowiedziały się w tym tygodniu w przedszkolu. Podkreślać bogactwo natury, wdrażać dzieci do uważnego obserwowania środowiska, w którym żyją np. podczas spacerów, wypraw do sklepu, obserwowania dojrzewających owoców i warzyw. Warto przypominać dziecku o tym, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie, by pobyt tam był bezpieczny. Podczas spacerów po lesie warto motywować dziecko do nazywania niektórych grzybów oraz ich części. Mogą Państwo wspólnie z dziećmi rozpoznawać literę A, a w otoczeniu – na szyldach, reklamach, w książkach.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Dzieci w tym tygodniu rozmawiały o sposobach przetwarzania żywności – warto tę wiedzę utrwalić, wspólnie przygotowując przetwory na zimę. Podczas tej czynności można utrwalać z dziećmi sposób ważenia owoców lub warzyw, szacowanie ich wagi jako mniej i więcej. Zabawy w wymyślanie jak największej liczby słów rozpoczynających się głoską a pomogą dziecku dobrze przygotować się do nauki czytania i pisania.

Bąków, 27.09.2018 r.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o ciele i zmysłach. Omawialiśmy wybrane narządy i sposób, w jaki dzięki nim odbieramy otaczający świat. Przypomnieliśmy sobie, w jaki sposób powinniśmy codziennie dbać o higienę, byśmy byli zdrowi i nie chorowali. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy dbać o porządek wokół nas, a także o bliższe i dalsze środowisko.  Warto porozmawiać z dziećmi o tym, jak zbudowane jest ich ciało i jak należy o nie dbać. Należy wspomnieć, że na wiele chorób, np. tych przenoszonych drogą kropelkową, mamy wpływ. Warto zadbać o to, aby dzieci świadomie obserwowały mechanizmy, które powodują, że jesteśmy zdrowi lub chorzy i wdrażać je do odpowiedzialności za siebie i innych. Dzieci uczą się przede wszystkim przez modelowanie, dlatego warto wesprzeć dziecko w tej nauce przez wspólne spożywanie zdrowych posiłków i wspólną aktywność fizyczną. Ponadto, warto wdrażać dzieci do poszanowania środowiska naturalnego – podkreślać to, że Ziemia jest tylko jedna, a kurczące się zasoby nie odnawiają się szybko. Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? Podczas ubierania się czy kąpieli warto wraz z dzieckiem nazywać części ciała i je wskazać. Również te, których nazwy nie pojawiają się często, jak np. nadgarstek, brwi, szczęka. Warto uczyć dziecko samodzielnego mycia się pod kontrolą dorosłego. Wspólne zabawy w „wyłączanie zmysłu”, np. znalezienie przedmiotu z zamkniętymi oczami lub zasłoniętymi uszami, będą dla dzieci atrakcyjną zabawą. Warto kreślić na piasku lub chodniku kształty przypominające literę O i ją nazywać.

————————————————————————————————————————————————–

Bąków, 20.09.2018 r.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o domu – miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie, a także o naszym najbliższym otoczeniu na przykładzie drogi, którą dzieci idą codziennie na zajęcia. Omawialiśmy zasady, dzięki którym możemy się bezpiecznie bawić na placu zabaw. Ustalaliśmy, z kim możemy nawiązywać bezpieczne znajomości, a także do kogo i w jaki sposób można się zwrócić z prośbą o pomoc. Warto porozmawiać z dziećmi o tym, w jaki sposób dzieci mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podczas przygotowywania posiłków, wspólnych spacerów ruchliwymi ulicami, kontaktach ze zwierzętami – należy podkreślać najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa. Podczas codziennych rozmów, czytania książek można podkreślać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warto rozwijać w dzieciach zaufanie do innych i otwartość, ale też zaznaczać, że są takie sytuacje, gdy dziecko nie musi zachowywać się kulturalnie i zawsze słuchać dorosłych, np. wtedy, gdy nieznajome osoby proponują wspólne wyjście, zabawę, słodycze. Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? Warto utrwalać z dzieckiem nie tylko adres zamieszkania, ale również podkreślać sytuacje, w których można go podać. Podczas spacerów warto nakłaniać dzieci do nazywania, odróżniania, klasyfikowania mijanych pojazdów. Można proponować dziecku zabawę w odróżnianie dźwięków otoczenia, np. samochodu, tramwaju, roweru itp. i odtwarzanie tych dźwięków. Warto zachęcać do śpiewania lub nucenia melodii piosenki ”Światła drogowe”. Nauczyliśmy się również piosenki przewodniej „Plac zabaw”.

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031